Dataskydd

Sekretess och dataskydd är mycket viktigt för Anti-Racist Forum (ARF). Vi samlar inte in någon personlig information om dig på denna webbplats utan ditt uttryckliga tillstånd. Personlig information som du frivilligt tillhandahåller ARF kommer att behandlas i enlighet med högsta standard för säkerhet och konfidentialitet.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 är en reglering av EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer i Europeiska unionen.

Vad handlar det om?

Den allmänna dataskyddsförordningen är en uppdatering av gällande dataskyddslagstiftning och syftar till att harmonisera och stärka EU-medborgarnas dataskyddsrättigheter vid hantering och behandling av deras uppgifter. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Den anger de säkerhets- och sekretessregler som krävs för behandling av personuppgifter (PII).

ARF förbinder sig till integritet och samlar in och behåller information endast om individer eller organisationer som samlas in på denna webbplats med användarens samtycke och i syfte att publicera anonyma rapporter om hatbrott, diskriminering och hatincidenter. Om en användare har angett att han eller hon kan kontaktas kan vi kontakta användaren för att spåra ett fall av hat för juridiska ändamål eller för att begära samtycke till att kontakta media eller journalister.

Varför behöver ARF din personliga information?

ARF kerää henkilötietoja vain yllä mainittujen tarjoamiemme palvelujen tarjoamiseksi. Jokaisessa keräyskohdassa pyrimme tarjoamaan täyden avoimuuden tällaisten tietojen tarkoituksesta, säilyttämisestä, siirtämisestä ja käytöstä. GDPR edellyttää, että tietojen käsittely on laillista, oikeudenmukaista ja avointa.

Gör ARF något annat med din information?

Vi delar inte din personliga information med tredje part om du inte har gett ditt samtycke till att kontaktas i enlighet med frågeformuläret. De personuppgifter om dig som du har tillhandahållit kan endast ses av ARF-databehandlaren.

Hur länge behåller vi din information?

GDPR kräver att vi minimerar den information vi behåller såvida det inte krävs för att tillhandahålla tjänsten eller på grund av tillämpliga juridiska krav, så vi kommer bara att behålla din information så länge den behövs för det ursprungliga ändamålet för vilket vi samlade in den. Om det inte behövs kommer vi att bli av med det!