Datainsamling

Yhdessä vihaa vastaan- varjoraportti

Keskustelut Tiedonkeruusta

Nämä keskustelut ovat tuotettu osana Tiedolla vihaa vastaan -hanketta.

Keskustelut käsittelevät vihatapausten tiedonkeruusta kansallisella ja Euroopan tasolla.

 

Produceras

Tiedolla vihaa vastaan -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014–2020). Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.