Together Against Hate hate-incident monitoring tool:

Click the button below to report a hate incident or hate crime which you have either experienced or witnessed and help us gather information about hate incidents.

However, the reporting a tool is not a substitute for reporting a crime to the authorities. If you are in an emergency, call 112. If you suspect that you have been the victim of a crime, report the crime to the authorities. 

People with different race smiling

The Shadow Report of hate incidents reported to this platform during 2022 is now available!

What do we do?

Together Against Hate hate-incident monitoring tool:

Together Against Hate hate-tool has been developed to monitor hate incidents Facts Against Hate -hankkeessa. Yhdessä vihaa vastaan -työkalun tarkoitus on antaa ihmisille mahdollisuus raportoida kokemansa tai todistamansa vihatapaukset. Keräämme tietoa seurataksemme vihatapausten määrää ja laatua Suomessa.

How does it work?

 • Kuka vain voi tehdä ilmoituksen: esimerkiksi jos olet kokenut tai todistanut vihatapauksen. Voit myös tehdä raportin jonkun puolesta.
 • Työkalu ei korvaa kuitenkaan rikosilmoituksen tekemistä viranomaisille Jos olet hätätilanteessa, soita 112. Jos epäilet että sinuun on kohdistunut rikos, tee rikosilmoitus viranomaisille.

Where to get help?

 • If you suspect that you have been the victim of a crime, report the crime to the authorities (poliisi.fi/en/report-a-crime).  Rikosuhripäivystyksen (riku.fi/en/ 

  aims to is to improve the position of victims of crime, their close ones and witnesses in criminal cases e.g. by producing low treshold support and guidance services.

In discrimination cases you can contact:

 •  The Non-Discrimination Ombudsman (syrjinta.fi/en/). The Non-Discrimination Ombudsman is an autonomous and independent authority. The task of the Ombudsman is to promote equality and to prevent discrimination. The Ombudsman also supervises removal from the country and is the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. The Ombudsman further works towards improving the rights and status of foreign nationals.
 • Ombudsman for Equality (tasa-arvo.fi/en). Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä
 • Na­tional Non-Dis­crim­i­na­tion and Equal­ity Tri­bunal (yvtltk.fi/en). The Na­tional Non-Dis­crim­i­na­tion and Equal­ity Tri­bunal is an im­par­tial and in­de­pen­dent ju­di­cial body ap­pointed by the Gov­ern­ment. The Tri­bunal su­per­vises com­pli­ance with the Non-Dis­crim­i­na­tion Act and the Act on Equal­ity be­tween Women and Men (Equal­ity Act) both in pri­vate ac­tiv­i­ties and in pub­lic ad­min­is­tra­tive and com­mer­cial ac­tiv­i­ties.
 • Office of the Chancellor of Justice (okv.fi/en). A complaint may be filed with the Chancellor of Justice if the complainant believes that an authority, civil servant or public official or other person or body assigned to perform public tasks has acted in an unlawful manner, otherwise wrongfully or failed to fulfil their responsibilities.
 • The Parliamentary Ombudsman (oikeusasiamies.fi/en/). Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumistaviranomaisten  ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toiminnassa.
 • Occupational safety and health divisions at the Regional State Administrative Agencies (tyosuojelu.fi). Työnsuojelun vastuualueet pitävät huolta siitä että työnantaja on  huolehtinut työn tekemisestä ja työoloista, jotta työ sujuu turvallisesti ja terveellisesti. He myös antavat ohjausta ja neuvontaa.

Brought to you by

The Facts Against Hate project receives funding from the European Union's Fundamental Rights, Equality and Citizenship Program. The site operator is responsible for the content of the site and does not represent the views of the European Commission.